Tin hoạt động

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ NĂM 2017

Thực hiện Kế hoạch Số 827/KH-ĐHQB ngày 18 tháng 5 năm 2017 về tập huấn nghiệp vụ PCCC năm 2017. Trong 2 ngày 30-31/5/2017, Trường...

VĂN BẢN QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TÍNH VÀ MẠNG INTERNET TRONG TOÀN TRƯỜNG

Phòng Quản trị xin tham mưu cho nhà trường về văn bản quy định và hướng dẫn sử dụng máy tính và mạng internet trong...

VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA BỘ PHẬN QUẢN TRỊ MẠNG.

Phòng Quản trị xin tham mưu cho Nhà trường về chức năng và nhiệm vụ của bộ phận quản trị mạng như sau: Chức năng:...