Tin mới nhất

Thực hiện Kế hoạch Số 827/KH-ĐHQB ngày 18 tháng 5 năm 2017 về tập huấn nghiệp vụ PCCC năm 2017. Trong 2 ngày 30-31/5/2017, Trường Đại học Quảng Bình phối hợp với phòng PC66 công an tỉnh Quảng Bình tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu...
Read More
Phòng Quản trị xin tham mưu cho nhà trường về văn bản quy định và hướng dẫn sử dụng máy tính và mạng internet trong Nhà trường. CBVC phải tự bảo quản máy tính của mình, tránh bị ẩm mốc và côn trùng lưu trú làm hư hỏng các bộ phận phần cứng của máy...
Read More
Phòng Quản trị xin tham mưu cho Nhà trường về chức năng và nhiệm vụ của bộ phận quản trị mạng như sau: Chức năng: Ban đảm bảo chất lượng và hạ tầng thông tin thực hiện chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng tổ chức xây dựng, phát triển hệ thống mạng của nhà trường,...
Read More
Thông báo

    Liên kết nhanh