Cơ cấu tổ chức

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đặc thù công việc, Phòng Quản trị được chia thành các bộ phận.

Trưởng Phòng: TS. Nguyễn Phương Văn 

Điện thoại: 0912.162.111

Email: vanqbuni@gmail.com

P.Trưởng Phòng: ThS. Nguyễn Chiêu Sinh

Điện thoai: 0935.295.899

Email: chieusinhqbu@gmail.com

Bộ phận Quản trị gồm.

TT Họ và tên Chức vụ Email Số ĐT
1 TS. Nguyễn Vũ Anh Viên chức 0942.596.058
2 KS. Lê Xuân Tuân Viên chức letuandhqb@gmail.com 0913.175.998
3 CN. Nguyễn Thị Bích Ngọc NV Văn phòng ploy.nguyen@gmail.com 0941.369.845
4 CN. Hà Thị Hồng NV Văn phòng hongqbuni@gmail.com 0859.556.239
5 ThS. Nguyễn Văn Kiểu Viên chức kieunv@qbu.edu.vn 0947.459.606
6 ThS. Võ Hoàng Thành Viên chức vohoangthanh@gmail.com 0916.127.557
7 CN. Lê Quý Sơn Viên chức lequyson1974@gmail.com 0916.866.475
8 CN. Phan Đình Nhân Thủ kho phandinhnhan.dhqb@gmail.com 0945.089.384
9 CN. Phan Thị Phương Thảo Viên chức
10 ThS. Lê Thị Phương Ý Viên chức

*Bộ phận phòng học

TT Họ và tên Chức vụ Email Số ĐT
1 Nguyễn Mậu Thương NV. PT phòng học 0948.217.202

*    Tổ bảo vệ:  Đ/c Lê Văn Thọ làm tổ trưởng

TT Họ và tên Chức vụ Email Số ĐT
1 Nguyễn Văn Chiến NV bảo vệ 0948.572.596
2 Lê Văn Thọ NV bảo vệ 0888.194.618
3 Trần Viết Thạch NV bảo vệ 0782.628.333
4 Lưu Văn Linh NV bảo vệ 0984.352.777

*    Tổ vệ sinh:  Đ/c Lê Thị Diệu Hoà làm tổ trưởng

TT Họ và tên Chức vụ Email Số ĐT
1 Nguyễn Thị Hương NV vệ sinh 0949.632.528
2 Đoàn Thị Thu Hiền NV vệ sinh 0914.287.567
3 Nguyễn Thị Thu Hiền NV vệ sinh 0915.461.567
4 Lê Thị Diệu Hòa NV vệ sinh 0918.738.153
5 Trần Thị Ánh NV vệ sinh 0987.196.496
6 Trần Thị Bích Liên NV vệ sinh 0336.966.492
7 Nguyễn Thị Tư NV vệ sinh 0363.816.277
8 Phạm Thị Lan Kiều NV vệ sinh 0855.234.778
9 Cao Thị Thỏa NV vệ sinh 0918.725.578
10 Nguyễn Thị Lệ NV vệ sinh 1917.701.733

*   Tổ cây xanh Đ/c Đinh Thị Thu Vân làm tổ trưởng

TT Họ và tên Chức vụ Email Số ĐT
1 Dương Thị Thuận NV cây xanh 0835.925.868
2 Đinh Thị Thu Vân NV cây xanh 0918.225.717