Tháng Tư 21, 2022

Day

Phòng Quản trị được thành lập theo quyết định số 827/CĐSP/QĐ-TC 2005, khi đó căn cứ chức năng, nhiệm vụ được Nhà trường giao, phòng mang tên Phòng Quản trị – Đời sống. Sau khi Thủ tướng Chính Phủ ra Quyết định thành lập Trường Đại học Quảng Bình, tháng 11/2007 theo quyết định số...
Thực hiện Kế hoạch Số 827/KH-ĐHQB ngày 18 tháng 5 năm 2017 về tập huấn nghiệp vụ PCCC năm 2017. Trong 2 ngày 30-31/5/2017, Trường Đại học Quảng Bình phối hợp với phòng PC66 công an tỉnh Quảng Bình tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu...
Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch bao gồm các khu vực sau: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/lich-cat-dien.htm
Phòng Quản trị xin tham mưu cho nhà trường về văn bản quy định và hướng dẫn sử dụng máy tính và mạng internet trong Nhà trường. CBVC phải tự bảo quản máy tính của mình, tránh bị ẩm mốc và côn trùng lưu trú làm hư hỏng các bộ phận phần cứng của máy...
Phòng Quản trị xin tham mưu cho Nhà trường về chức năng và nhiệm vụ của bộ phận quản trị mạng như sau: Chức năng: Ban đảm bảo chất lượng và hạ tầng thông tin thực hiện chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng tổ chức xây dựng, phát triển hệ thống mạng của nhà trường,...
Thông báo

    Liên kết nhanh

    Liên hệ
    Trường Đại học Quảng BìnhTrường Đại học Quảng Bình